Одговори на најчешћа питања

 

Шта Вам је потребно да бисте превели моје документе?

Да бисмо Вам понудили најповољнији превод који одговара Вашим потребама, од Вас желимо да сазнамо следеће:

- Зашто Вам је потребан превод: у коју сврху? За који државни орган или институцију? За коју земљу?

- До када Вам тачно треба превод? Морате ли да испоштујете неки рок?

Те информације нам требају да исправно оценимо Ваше потребе и пружимо Вам одговорајућу услугу - на најсигурнији и најбржи начин.

 

Да ли се сваки документ мора превести у целости, или је довољан делимичан превод документа?

У сваком случају ћемо Вам указати на ту могућност ако она долази у обзир за Ваш превод. То је понекад могуће.


 

Да ли превод увек мора да буде оверен?

Државни органи и званичне институције у принципу прихватају искључиво оверене преводе. Превод без овере долази у обзир само у случају када Вам прималац изричито нагласи да оверени превод није неопходан.


 

Ко може да овери преводе?

Преводе оверава преводилац. У Немачкој се признају искључиво преводи које је оверио преводилац овлашћен од стране надлежног немачког суда.


 

Шта је то апостил? Где могу да га добијем?

Апостил ("APOSTILLE") је потврда (печат) која потврђује веродостојност јавних исправа. Апостил је потребан само ако прималац (нпр. матичар у Немачкој) изричито захтева да јавна исправа (нпр. извод из српске матичне књиге рођених) буде снабдевен апостилом.

Апостил можете добити у надлежном суду, на чијој територији је издат документ који се оверава. У Србији и Македонији је то основни суд, у БиХ и Хрватској општински суд.

Када добијете апостил нама на превод доносите документ са постављеним апостилом.


 

- Да ли се преводе оцене из сведочанстава?

Оцене се преводе, али се не прерачунавају у друге системе оцењивања. Десетка у индексу из Србије остаје десетка и у немачком преводу. У преводу се додатно наводи национална скала оцењивања, како би свако могао да разуме вредност оцена. Службе надлежне за признавање диплома имају информације о системима оцењивања у свим земљама, тако да нема опасности да Ваше оцене буду погрешно протумачене.


 

- Шта је важно код превода возачких дозвола?

Возачке дозволе из Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине су признате у Немачкој. За замену дозволе из тих земаља за Немачку (Umschreibung) довољан је наш оверен превод.

Дозволе из других земаља бивше Југославије не могу се још увек “заменити” за Немачку. Међутим, са нашим овереним преводом који достављате немачкој Служби за возачке дозволе у Вашем месту (Führerscheinstelle) бићете ослобођени обавезе да похађате практичну и теоријску обуку пре полагања возачког испита.


 

- Желим да регулишем своја права код Немачког пензионог осигурања (Deutsche Rentenversicherung). Да ли могу код Вас да преведем своју документацију?

Можете, али по правилу Немачко пензионо осигурање (Deutsche Rentenversicherung) прихвата документе у оригиналу, без превода. Зато има смисла да код осигурања питате да ли Вам је превод заиста потребан пре него што га наручите код нас.


 

- Да ли изводи из матичних књига издати на “међународном”, вишејезичном обрасцу морају да се преводе?

Ако документ не садржи апостил (који садржи податке на језику земље у којој је издат) или накнадне примедбе (рецимо о промени презимена итд.), превод није потребан. Немачки органи су у принципу обавезни да прихвате такав оригинални документ без превода. У пракси матичне службе у многим немачким местима ипак захтевају превод чак и ако нема накнадних примедби и апостила. Ако извод садржи примедбе или апостил - превод је обавезан.


 

- Која варијанта језика се користи за превод?

НЕМАЧКИ: Увек се користи немачки књижевни језик (Hochdeutsch), код превода намењених за коришћење у Швајцарској или Аустрији узимају се у обзир поједине особености које тамо важе.

ЕНГЛЕСКИ: Увек се користи варијанта која ће бити максимално разумљива свим корисницима енглеског у свету. Код превода намењених за коришћење у појединим регионима користи се одговарајућа варијанта (British/American English).


 

- Да ли преводите СА немачког и енглеског на друге језике?

Не. Ми смо специјалисти за превод НА немачки и енглески. Постоји широк избор преводилаца и судских тумача који нуде квалитетне преводе са немачког и енглеског језика за коришћење у Србији и другим земљама.

Ако нисте нашли одговор на своје питање - јавите нам се да заједнички нађемо решење.