Odgovori na najčešća pitanja

 

Šta Vam je potrebno da biste preveli moje dokumente?

Da bismo Vam ponudili najpovoljniji prevod koji odgovara Vašim potrebama, od Vas želimo da saznamo sledeće:

- Zašto Vam je potreban prevod: u koju svrhu? Za koji državni organ ili instituciju? Za koju zemlju?

- Do kada Vam tačno treba prevod? Morate li da ispoštujete neki rok?

Te informacije nam trebaju da ispravno ocenimo Vaše potrebe i pružimo Vam odgovorajuću uslugu - na najsigurniji i najbrži način.

 

Da li se svaki dokument mora prevesti u celosti, ili je dovoljan delimičan prevod dokumenta?

U svakom slučaju ćemo Vam ukazati na tu mogućnost ako ona dolazi u obzir za Vaš prevod. To je ponekad moguće.

 

Da li prevod uvek mora da bude overen?

Državni organi i zvanične institucije u principu prihvataju isključivo overene prevode. Prevod bez overe dolazi u obzir samo u slučaju kada Vam primalac izričito naglasi da overeni prevod nije neophodan.

 

Ko može da overi prevode?

Prevode overava prevodilac. U Nemačkoj se priznaju isključivo prevodi koje je overio prevodilac ovlašćen od strane nadležnog nemačkog suda.

 

Šta je to apostil? Gde mogu da ga dobijem?

Apostil ("APOSTILLE") je potvrda (pečat) koja potvrđuje verodostojnost javnih isprava. Apostil je potreban samo ako primalac (npr. matičar u Nemačkoj) izričito zahteva da javna isprava (npr. izvod iz srpske matične knjige rođenih) bude snabdeven apostilom.

Apostil možete dobiti u nadležnom sudu, na čijoj teritoriji je izdat dokument koji se overava. U Srbiji i Makedoniji je to osnovni sud, u BiH i Hrvatskoj opštinski sud.

Kada dobijete apostil nama na prevod donosite dokument sa postavljenim apostilom.

 

- Da li se prevode ocene iz svedočanstava?

Ocene se prevode, ali se ne preračunavaju u druge sisteme ocenjivanja. Desetka u indeksu iz Srbije ostaje desetka i u nemačkom prevodu. U prevodu se dodatno navodi nacionalna skala ocenjivanja, kako bi svako mogao da razume vrednost ocena. Službe nadležne za priznavanje diploma imaju informacije o sistemima ocenjivanja u svim zemljama, tako da nema opasnosti da Vaše ocene budu pogrešno protumačene.

 

- Šta je važno kod prevoda vozačkih dozvola?

Vozačke dozvole iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine su priznate u Nemačkoj. Za zamenu dozvole iz tih zemalja za Nemačku (Umschreibung) dovoljan je naš overen prevod.

Dozvole iz drugih zemalja bivše Jugoslavije ne mogu se još uvek “zameniti” za Nemačku. Međutim, sa našim overenim prevodom koji dostavljate nemačkoj Službi za vozačke dozvole u Vašem mestu (Führerscheinstelle) bićete oslobođeni obaveze da pohađate praktičnu i teorijsku obuku pre polaganja vozačkog ispita.

 

- Želim da regulišem svoja prava kod Nemačkog penzionog osiguranja (Deutsche Rentenversicherung). Da li mogu kod Vas da prevedem svoju dokumentaciju?

Možete, ali po pravilu Nemačko penziono osiguranje (Deutsche Rentenversicherung) prihvata dokumente u originalu, bez prevoda. Zato ima smisla da kod osiguranja pitate da li Vam je prevod zaista potreban pre nego što ga naručite kod nas.

 

- Da li izvodi iz matičnih knjiga izdati na “međunarodnom”, višejezičnom obrascu moraju da se prevode?

Ako dokument ne sadrži apostil (koji sadrži podatke na jeziku zemlje u kojoj je izdat) ili naknadne primedbe (recimo o promeni prezimena itd.), prevod nije potreban. Nemački organi su u principu obavezni da prihvate takav originalni dokument bez prevoda. U praksi matične službe u mnogim nemačkim mestima ipak zahtevaju prevod čak i ako nema naknadnih primedbi i apostila. Ako izvod sadrži primedbe ili apostil - prevod je obavezan.

 

- Koja varijanta jezika se koristi za prevod?

NEMAČKI: Uvek se koristi nemački književni jezik (Hochdeutsch), kod prevoda namenjenih za korišćenje u Švajcarskoj ili Austriji uzimaju se u obzir pojedine osobenosti koje tamo važe.

ENGLESKI: Uvek se koristi varijanta koja će biti maksimalno razumljiva svim korisnicima engleskog u svetu. Kod prevoda namenjenih za korišćenje u pojedinim regionima koristi se odgovarajuća varijanta (British/American English).

 

- Da li prevodite SA nemačkog i engleskog na druge jezike?

Ne. Mi smo specijalisti za prevod NA nemački i engleski. Postoji širok izbor prevodilaca i sudskih tumača koji nude kvalitetne prevode sa nemačkog i engleskog jezika za korišćenje u Srbiji i drugim zemljama.

Ako niste našli odgovor na svoje pitanje - javite nam se da zajednički nađemo rešenje.