Overeni prevodi na nemački


U Nemačkoj institucije i državne službe najčešće ne priznaju overene prevode urađene van Nemačke. Priznaju se isključivo prevodi sudskih tumača ovlašćenih kod nemačkih sudova. Ako uradite prevod van Nemačke, dolazite u situaciju da ga platite dva puta: nemačka institucija ga ne priznaje i zbog toga ga ponovo morate platiti kod priznatog sudskog tumača u Nemačkoj. Na taj način gubite novac i vreme.

Ostvarićete cilj na najlakši i najefikasniji način uz pomoć naše agencije u Beogradu. Naši prevodi sa overom sudskog tumača iz Nemačke GARANTOVANO su priznati od strane svih državnih organa, službi i ustanova u Nemačkoj. Isto važi i za Švajcarsku i Austriju.


 

Najčešće vrste prevoda

Nudimo overene prevode dokumenata sa srpskog i drugih jezika bivše Jugoslavije na nemački jezik. U svim slučajevima do prevoda dolazite najsigurnije i najbrže.


 

Brak, porodica, život

 • Izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (na nacionalnom i međunarodnom obrascu)
 • Svi dokumenti sa apostilom
 • Sudske presude
 • Potvrde o bračnom stanju
 • Potvrde o državljanstvu
 • Vozačke dozvole
 • Izjave, ovlašćenja i punomoćja
 • Izvodi iz registara, itd.


 

Školovanje, studije, priznavanje diploma

 • Uni Assist: Celokupna dokumentacija
 • Medicinska struka: Potvrde o položenim stručnim ispitima, praksi i druga dokumentacija
 • Svedočanstva osnovnih i srednjih škola
 • Diplome fakulteta i dodaci uz diplomu
 • Potvrde o akreditaciji fakulteta
 • Motivaciona pisma
 • Biografije, itd.


 

Zapošljavanje i biznis

 • Diplome i svedočanstva
 • Preporuke i potvrde o radu i stažu
 • Ugovori
 • Potvrde o nekažnjavanju
 • Sertifikati, itd.


 

Cena i garancija

Naše cene su znatno niže u odnosu na cene prevoda sudskih tumača u Nemačkoj. Na taj način štedite novac i vreme. Prevod sigurno nećete platiti dva puta, nećete trošiti vreme i izlagati se stresu.


 

Upit i kontakt

Pozovite nas, pošaljite nam mejl sa skeniranim ili fotografisanim dokumentima ili upit putem sajta. Čim dobijemo Vaše dokumente, odmah se javljamo s povoljnom ponudom koja sadrži konkretnu cenu.